• English
  • Ελληνικά
  • Shqip
Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management

Takimi I Çeljes së Projektit I Partneritetit të Projektit “INTERNET OF BINS” u organizua në mënyrë të suksesshme në zyrat e Bashkisë Ziros (Filippiada, Preveza, Greqi) në 18/9/2019 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të partneritetit ndërkufitar të Projektit nga Greqia dhe Shqipëria.

Nikos Kaklantzis, Kryetari I Bashkisë Ziros, përshëndeti punën e takimit, duke u përqëndruar në rëndësinë dhe vlerën e Projektit për zonën ndërkufitare ku do të bëhet ndërhyrja dhe për veprimet e prekshme sidomos në zonën e Bashkisë Ziros, si dhe Z. Tzafeas Kostas, Kryetari I Bashkisë Metsovo, I cili vuri në pah problemin e menaxhimit të mbetjeve si një nga temat më të rëndësishme të Autoriteteve Vendore, duke u përqëndruar në përfitimet e pritshme të Projektit.

Gjatë takimit të celjes së Projektit, u zhvillua një vizitë në vend, për të prezantuar systemin e instaluar të koshave nëntokësorë në Filippiada, në kuadër të zbatimit të Projektit “INTERNET OF BINS”.

Municipality of Ziros
Municipality of Metsovo
Municipality of Saranda
Regional Center for Development and Cooperation

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Municipality of Ziros and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020

This project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries under the Cooperation Programme  "INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020"

Lead Beneficiary

Municipality of Ziros
Gennimata Square, 48200, Filippiada
Greece
Phone: +302683024667
Email: info@dimoszirou.gr

Privacy Policy | Cookie Policy