• English
  • Ελληνικά
  • Shqip
Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management

Lajm I rëndësishëm!

Në kuadër të Projektit INTERNET OF BINS, Bashkia e Ziros (Përfituesi Lider I Projektit) mori një kamion i ri plehrash EURO 6.

Kamioni I mbeturinave do të përdoret për grumbullimin e Mbetjeve të Ngurta të Bashkisë të cilat do të mblidhen nga sistemi I mëparshëm I koshave të mbeturinave dhe sistemit të ri të koshave të mbeturinave (3 sistemeve) në kudër të projektit.

Specifikime Teknike:

  • Tipi I “shtypjes” / 16m3 kapacitet
  • Vinç hidraulik për ngritjen e koshave të mbeturinave
  • Pajisje telematike GPS (monitorimi I vendndodhjes)
  • Sensor për nivelin e karburantit (monitorim në distancë I konsumit)

ATTACHMENTS:

Press_Release_Garbage_Truck_EN

Municipality of Ziros
Municipality of Metsovo
Municipality of Saranda
Regional Center for Development and Cooperation

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Municipality of Ziros and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020

This project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries under the Cooperation Programme  "INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020"

Lead Beneficiary

Municipality of Ziros
Gennimata Square, 48200, Filippiada
Greece
Phone: +302683024667
Email: info@dimoszirou.gr

Privacy Policy | Cookie Policy